SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI

Sò điệp nguyên con Nhật Bản gói 1 kg

Mực ống nguyên con làm sạch

Cá hồi Fillet

CỒI SÒ ĐIỆP NHẬT BẢN GÓI 1 KG

Mực ống bỏ đầu làm sạch

Chả cá

CỒI SÒ ĐIỆP NHẬT BẢN GÓI 200 GAM

Cá thu cắt khúc

Chả Mực

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

Sò điệp nguyên con Nhật Bản

Vẹm xanh New Zealand

Cánh Gà khúc giữa

Cánh Gà

Đùi gà

Đùi gà góc tư

Cá hồi bỏ đầu bỏ nội tạng

Cá hồi nguyên con

HOA QUẢ NHẬP KHẨU